Gelukkiger worden

We willen graag gelukkig zijn

We willen allemaal graag gelukkig zijn. Het zit echter niet altijd evenzeer mee en velen hebben, in het drukke leven dat zij leiden, ook als er geen echte tegenslagen zijn, niet het gevoel dat ze echt gelukkig zijn. Geluk wordt echter maar voor een relatief klein deel bepaald door de omstandigheden. Het overgrote deel van geluk wordt bepaald door hoe wij zelf denken en omgaan met deze omstandigheden.

Virtueuze circel van geluk

Het mooie is dat, wanneer je je aanleert om bijvoorbeeld meer te genieten van bepaalde dingen, er een virtueuze cirkel van geluk ontstaat. Door meer van dingen te genieten, wordt je blijer en benader je dingen en mensen positiever. Hierdoor krijg je vaak betere resultaten, positievere reacties, en ben je in staat een positievere omgeving te creëren, waardoor meer positieve situaties ontstaan. Met een positieve instelling kun je veelal ook beter omgaan met tegenslag en zie je ook meer positieve dingen. Hierdoor kom je vaker leuke dingen tegen of ze vallen je eerder op, waarmee je weer meer mogelijkheden hebt om van leuke momenten te genieten. En daarmee is de cirkel weer rond.

Vicieuze circel van negativiteit

Helaas bestaat er ook een vicieuze cirkel van negativiteit. Deze is precies het omgekeerde, waarin het zorgen maken en negatieve gedachten je in een sombere stemming brengen of zelfs depressief maken. Je hebt dan al snel een negatievere of terughoudende houding, waardoor dingen minder goed gaan en je vaak ook negatievere reacties oproept bij anderen. Je hebt mede daardoor ook de neiging weer meer negatieve dingen te zien, wat dan weer meer reden is voor meer negatieve gedachten, zorgen maken en somberheid.

Gedachtenpatronen doorbreken

Het is echter niet altijd even makkelijk om uit een negatieve cirkel te breken, helemaal niet wanneer je over lange tijd heb aangeleerd zo te denken. Ik gebruik hier bewust de woorden “zo te denken” en niet “zo te zijn”. Onze hersenen hebben namelijk de eigenschap die neurologen ‘neuroplasticity’ noemen. Dit betekent dat onze hersenen veranderen door bepaalde delen meer te gebruiken. Hierdoor kun je bijvoorbeeld nieuwe dingen leren. En dit geldt ook voor denkpatronen, die je kunt aanleren door ze vaker te denken. Dit kun je vergelijken met een bos met een breed gebaand pad. Vaak neem je onbewust het brede pad, dat makkelijk is te bewandelen. Het kleine wildpaadje vereist een bewuste keuze en kost meer moeite; soms moet je struiken en takken aan de kant duwen en hier en daar is het paadje misschien helemaal niet meer zichtbaar. Maar hoe vaker je over dat kleine paadje loopt, hoe meer het uitslijt en hoe makkelijker het wordt, terwijl tegelijkertijd het oude pad, dat dan niet meer wordt gebruikt, langzaam dichtgroeit, tot op een gegeven moment het makkelijker is om over het nieuwe pad te lopen dan over het oude. Zo werkt het ook min of meer met de neuronen, de denkpaden, in je hersenen.

Het goede nieuws is dus dat wij kunnen aanleren anders en positiever te denken en reageren. Bij voldoende oefening wordt dit steeds makkelijker en vanzelfsprekender. Hierdoor zijn we in staat onszelf gelukkiger te maken. Het minder goede nieuws is dat dit voor niet iedereen even gemakkelijk gaat. Overlevingsmechanismen en ervaringen hebben voor aangeleerde patronen gezorgd, die soms lastig zijn te doorbreken. Ze zijn echter wel te doorbreken. Bij de één gaat dat makkelijker dan bij de ander, maar met de juiste wil, doorzetting en eventueel coaching, kan iedereen leren positiever te denken, meer te genieten en gelukkiger te worden.
Dit betekent overigens niet dat opeens alles in het leven van een leien dakje gaat en dat er geen tegenslagen meer zijn. Wel ben je in staat om, onder dezelfde omstandigheden, je beter, blijer en gelukkiger te voelen. Bijkomstigheid is dat positieve mensen veelal toch meer mogelijkheden creëren en succesvoller zijn, waardoor hun leven over het algemeen ook beter wordt; dat is weer het effect van de virtueze cirkel van geluk.

Hoe kun je dan aanleren positiever te denken?

De essentie is het doorbreken van negatieve patronen, gedachten, zorgen maken, vluchtgedrag, e.d. en het aanleren van nieuwe gewoontes door ze initieel heel bewust te doen. Het is net als leren pianospelen: net zo lang oefenen, ook al klinkt het voor geen meter, tot het steeds beter gaat en je het op een gegeven moment zonder moeite goed kunt. Hoe je dit het beste kunt doen en welke technieken het beste werken, verschilt van persoon tot persoon.
Deze technieken zijn ook goed the combineren met Reiki behandelingen, omdat Reiki oude patronen kan losmaken en kan helpen met het verwerken en loslaten van negatieve ervaringen.

NB: Wanneer er sprake is van een (zware) depressie of een medische aandoening, spelen er ook andere factoren. Raadpleeg in dergelijke situaties altijd een arts, psycholoog en/of psychiater. De genoemde technieken en coaching kunnen overigens dan nog steeds een waardevolle aanvulling zijn.